Hjem > Siste nytt > Alle avtaler skal inn i ny strømprisportal

Alle avtaler skal inn i ny strømprisportal

Thomas Gundersen
Publisert 12.03.2015, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Olje- og energidepartementet (OED) har vedtatt en ny forskrift som pålegger kraftleverandørene å melde inn alle avtaler som tilbys i markedet, samt alle avtaler som er i bruk, til NVE. Prisopplysningene vil bli gjort tilgjengelig for strømkundene i den nye strømprisportalen som skal være klar i juni.

– En velfungerende strømprisportal er viktig for at strømkundene skal kunne velge en strømavtale som passer dem, og for at konkurransen i kraftmarkedet skal være effektiv. Spesielt viktig er det at en strømprisportal i offentlig regi dekker hele markedet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Les mer om den nye strømprisportalen.

NVE har på oppdrag fra OED utarbeidet et regelverk som pålegger kraftleverandørene å rapportere inn relevante opplysninger til NVE, og som gjør det mulig å publisere alle strømavtaler i den nye portalen.

Det nye regelverket utvider og erstatter dagens meldeplikt for kraftleveringsavtaler.

Forskriften trer i kraft 1. april 2015.

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet ga i fjor Forbrukerrådet i oppdrag å utvikle og drifte en ny strømprisportal som skal erstatte dagens prisoversikt i regi av Konkurransetilsynet.
Roger Fry
roger@montel.no

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?