20.09.2016

Åkvisla kraftverk satt i drift

Foto: Gudbrandsdal Energi

Åkvisla kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 14. september 2016.

Elva Moksa har vært brukt til kraftproduksjon helt siden 1909. Mellom 1930 og 1950 ble det etablert reguleringer i Øyerfjellet, og de fire magasinene Våsjøen, Goppollen, Djupen og Grunna ble etablert. Moksa kraftstasjon på Tretten ble satt i drift i 1990, og det nedre fallet i Moksavassdraget blir utnyttet her.

Åkvisla kraftverk fikk konsesjon av NVE den 18. desember 2013. Kraftverket er bygd ut i perioden 27.04.2015 - 01.07.2016, og har nå vært gjennom en prøvedriftsperiode. Med Åkvisla kraftverk vil det allerede regulerte Moksavassdraget utnyttes enda bedre til produksjon av fornybar energi. Åkvisla kraftverk vil årlig produsere ca. 10 Gwh fornybar energi, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 500 husstander.

Eier av kraftverket er Gudbrandsdal Energi Produksjon AS. Planlegging og gjennomføring av utbyggingen er utført av Eidsiva Vannkraft AS.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?