20.09.2016

Åkvisla kraftverk satt i drift

Foto: Gudbrandsdal Energi

Åkvisla kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 14. september 2016.

Elva Moksa har vært brukt til kraftproduksjon helt siden 1909. Mellom 1930 og 1950 ble det etablert reguleringer i Øyerfjellet, og de fire magasinene Våsjøen, Goppollen, Djupen og Grunna ble etablert. Moksa kraftstasjon på Tretten ble satt i drift i 1990, og det nedre fallet i Moksavassdraget blir utnyttet her.

Åkvisla kraftverk fikk konsesjon av NVE den 18. desember 2013. Kraftverket er bygd ut i perioden 27.04.2015 - 01.07.2016, og har nå vært gjennom en prøvedriftsperiode. Med Åkvisla kraftverk vil det allerede regulerte Moksavassdraget utnyttes enda bedre til produksjon av fornybar energi. Åkvisla kraftverk vil årlig produsere ca. 10 Gwh fornybar energi, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 500 husstander.

Eier av kraftverket er Gudbrandsdal Energi Produksjon AS. Planlegging og gjennomføring av utbyggingen er utført av Eidsiva Vannkraft AS.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?