20.09.2016

Åkvisla kraftverk satt i drift

Foto: Gudbrandsdal Energi

Åkvisla kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 14. september 2016.

Elva Moksa har vært brukt til kraftproduksjon helt siden 1909. Mellom 1930 og 1950 ble det etablert reguleringer i Øyerfjellet, og de fire magasinene Våsjøen, Goppollen, Djupen og Grunna ble etablert. Moksa kraftstasjon på Tretten ble satt i drift i 1990, og det nedre fallet i Moksavassdraget blir utnyttet her.

Åkvisla kraftverk fikk konsesjon av NVE den 18. desember 2013. Kraftverket er bygd ut i perioden 27.04.2015 - 01.07.2016, og har nå vært gjennom en prøvedriftsperiode. Med Åkvisla kraftverk vil det allerede regulerte Moksavassdraget utnyttes enda bedre til produksjon av fornybar energi. Åkvisla kraftverk vil årlig produsere ca. 10 Gwh fornybar energi, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 500 husstander.

Eier av kraftverket er Gudbrandsdal Energi Produksjon AS. Planlegging og gjennomføring av utbyggingen er utført av Eidsiva Vannkraft AS.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?