18.09.2017

Tempoet må opp i elbilpolitikken!

(Elbil.no) Valget er over, og Norsk elbilforening mener det nye stortingsflertallet nå må innse omfanget av de store investeringene vi trenger til ladeinfrastruktur. Det norske samfunnet må være forberedt på en helelektrisk veitrafikk i løpet av få år. Dette kommer ikke til å skje av seg selv. Det må derfor bli en viktig forhandlingssak for den nye regjeringen.

Regjeringen og samarbeidspartiene har i de siste fire årene hatt gode intensjoner i elbilpolitikken, men det er mye av de vedtatte forslagene som ikke har blitt fulgt opp. Det helt nødvendig å gire om elbilpolitikken for de neste fire årene. Høyre, Frp, Venstre og KrF vil med sikkerhet bli målt på om de klarer å kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene, og kutt i utslipp fra transport er det viktigste tiltaket.

Lading til alle

Norsk elbilforening har bidratt aktivt inn i alle de politiske prosessene som styrker omleggingen til nullutslipp. Vi har spilt inn løsninger og ny politikk til statsbudsjettene, Nasjonal transportplan og jobbet sammen med opposisjonspartiene med flere gode lovforslag som har blitt vedtatt. Utbygging av lading, treffsikre støtteordninger og bevaring av kjøps- og bruksfordelene har vært, og kommer fortsatt til å være, det viktigste for å få Norges biler over på strøm. Vi har fått mye gjennomslag, men det gjenstår fortsatt store og krevende oppgaver.

De viktigste politiske milepælene i forrige Stortingsperiode var:

 • Fortsatt null moms og null engangsavgift på elbiler
 • Fortsatt fritak for årsavgift
 • Storstilt utbygging av hurtigladenettverk langs hovedvegnettet i Norge
 • Ingen borettslag eller sameier skal kunne nekte beboere å lade
 • Fra 2025 skal det kun selges nullutslippsbiler i Norge

Status 2017

Vi er verdensmestre i omlegging fra fossile biler til elbiler i dette landet. I dag er 19 % av alt nybil-salget elbil, og Norge er i en unik situasjon for å klare en helomlegging i nær framtid.

Dersom vi får en offensiv regjering, vil vi også kunne skape framtidsrettede, industrielle nyetableringer i løpet av denne stortingsperioden som kan bidra til et enda bedre utslippsregnskap for elbilene. Det jobbes med å etablere utvinning av sjeldne jordarter her i Norge, som er en viktig komponent i elmotoren, og vi har IT-miljøer som kan utvikle framtidsløsninger for styring av strømnettet. Ikke minst har vi alt som skal til for en bærekraftig batteriproduksjon.

Vår utfordring

Vi i Norsk elbilforening legger det politiske regnskapet for forrige periode til grunn når vi nå sender en klar forventning om hva vi mener må inn i forhandlingene om ny regjeringsplattform.

Norge har forpliktet seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030, og transportsektoren må over på nullutslipp for at det skal være mulig. Målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025 klarer vi bare å nå dersom regjeringen setter klare mål for opptrapping av antall elbiler og ladeinfrastruktur i neste fireårsperiode. Norsk elbilforening mener det må være 400 000 elbiler på norske veier i 2020, noe Transportøkonomisk institutt også mener er oppnåelig.

Norge må også evne å utnytte den norske elbilsuksessen til grønn vekst i industri og næring. Vi har markedet, vi har ren kraft, men mangler politiske ideer og en næringspolitikk som får fart på etableringene.

2025 er ikke langt unna, og vi har ikke noe tid å miste. Derfor haster det at regjeringen sørger for at «gamle» vedtak settes raskt ut i livet.

Norsk elbilforening mener regjeringen nå må levere på disse områdene:

 • Det må bygges 1000 hurtigladere hvert år de neste årene, over hele landet
 • Det må etableres en nasjonal støtteordning for lading i borettslag og sameier
 • Alle nye bygg må gjøres ladeklare
 • Kjøps- og bruksfordelene for elbiler må beholdes. Det skal alltid lønne seg å velge nullutslipp, og det skal alltid koste å forurense
 • Fornye støtten for elvarebiler
 • Stille krav om nullutslipp ved offentlige innkjøp
 • Utnytte den norske elbilsuksessen til grønn vekst i industri og næring

Skrevet av: Morten Edvardsen

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?