Hjem > Siste nytt > Tempoet må opp i elbilpolitikken!

Tempoet må opp i elbilpolitikken!

Thomas Gundersen
Publisert 18.09.2017, sist oppdatert 18.09.2017
Valget er over, og Norsk elbilforening mener det nye stortingsflertallet nå må innse omfanget av de store investeringene vi trenger til ladeinfrastruktur. Det norske samfunnet må være forberedt på en helelektrisk veitrafikk i løpet av få år. Dette kommer ikke til å skje av seg selv. Det må derfor bli en viktig forhandlingssak for den nye regjeringen.

(Elbil.no) Valget er over, og Norsk elbilforening mener det nye stortingsflertallet nå må innse omfanget av de store investeringene vi trenger til ladeinfrastruktur. Det norske samfunnet må være forberedt på en helelektrisk veitrafikk i løpet av få år. Dette kommer ikke til å skje av seg selv. Det må derfor bli en viktig forhandlingssak for den nye regjeringen.

Regjeringen og samarbeidspartiene har i de siste fire årene hatt gode intensjoner i elbilpolitikken, men det er mye av de vedtatte forslagene som ikke har blitt fulgt opp. Det helt nødvendig å gire om elbilpolitikken for de neste fire årene. Høyre, Frp, Venstre og KrF vil med sikkerhet bli målt på om de klarer å kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene, og kutt i utslipp fra transport er det viktigste tiltaket.

Lading til alle

Norsk elbilforening har bidratt aktivt inn i alle de politiske prosessene som styrker omleggingen til nullutslipp. Vi har spilt inn løsninger og ny politikk til statsbudsjettene, Nasjonal transportplan og jobbet sammen med opposisjonspartiene med flere gode lovforslag som har blitt vedtatt. Utbygging av lading, treffsikre støtteordninger og bevaring av kjøps- og bruksfordelene har vært, og kommer fortsatt til å være, det viktigste for å få Norges biler over på strøm. Vi har fått mye gjennomslag, men det gjenstår fortsatt store og krevende oppgaver.

De viktigste politiske milepælene i forrige Stortingsperiode var:

 • Fortsatt null moms og null engangsavgift på elbiler
 • Fortsatt fritak for årsavgift
 • Storstilt utbygging av hurtigladenettverk langs hovedvegnettet i Norge
 • Ingen borettslag eller sameier skal kunne nekte beboere å lade
 • Fra 2025 skal det kun selges nullutslippsbiler i Norge

Status 2017

Vi er verdensmestre i omlegging fra fossile biler til elbiler i dette landet. I dag er 19 % av alt nybil-salget elbil, og Norge er i en unik situasjon for å klare en helomlegging i nær framtid.

Dersom vi får en offensiv regjering, vil vi også kunne skape framtidsrettede, industrielle nyetableringer i løpet av denne stortingsperioden som kan bidra til et enda bedre utslippsregnskap for elbilene. Det jobbes med å etablere utvinning av sjeldne jordarter her i Norge, som er en viktig komponent i elmotoren, og vi har IT-miljøer som kan utvikle framtidsløsninger for styring av strømnettet. Ikke minst har vi alt som skal til for en bærekraftig batteriproduksjon.

Vår utfordring

Vi i Norsk elbilforening legger det politiske regnskapet for forrige periode til grunn når vi nå sender en klar forventning om hva vi mener må inn i forhandlingene om ny regjeringsplattform.

Norge har forpliktet seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030, og transportsektoren må over på nullutslipp for at det skal være mulig. Målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025 klarer vi bare å nå dersom regjeringen setter klare mål for opptrapping av antall elbiler og ladeinfrastruktur i neste fireårsperiode. Norsk elbilforening mener det må være 400 000 elbiler på norske veier i 2020, noe Transportøkonomisk institutt også mener er oppnåelig.

Norge må også evne å utnytte den norske elbilsuksessen til grønn vekst i industri og næring. Vi har markedet, vi har ren kraft, men mangler politiske ideer og en næringspolitikk som får fart på etableringene.

2025 er ikke langt unna, og vi har ikke noe tid å miste. Derfor haster det at regjeringen sørger for at «gamle» vedtak settes raskt ut i livet.

Norsk elbilforening mener regjeringen nå må levere på disse områdene:

 • Det må bygges 1000 hurtigladere hvert år de neste årene, over hele landet
 • Det må etableres en nasjonal støtteordning for lading i borettslag og sameier
 • Alle nye bygg må gjøres ladeklare
 • Kjøps- og bruksfordelene for elbiler må beholdes. Det skal alltid lønne seg å velge nullutslipp, og det skal alltid koste å forurense
 • Fornye støtten for elvarebiler
 • Stille krav om nullutslipp ved offentlige innkjøp
 • Utnytte den norske elbilsuksessen til grønn vekst i industri og næring

Skrevet av: Morten Edvardsen

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?