25.04.2013

716 dagar kärnkraftunderhåll under årets revisionssäsong

 


(Montel) Det förlängda underhållstoppet av Oskarshamn 2 innebär att de nordiska kärnkraftsoperatörerna nu satt av sammanlagt 716 dagar för underhåll och tagit höjd för 114 dagars försening under årets revisioner som börjar på söndag.Det är en klar ökning jämfört med förra årets revisionssäsong då de tio svenska reaktorerna planerade för 352 dagars underhåll och tog höjd för högst 66 dagars försening. Under 2011 planerade de svenska operatörerna för 420 dagars underhåll och tog höjd för upp till 132 dagars försening.Först ut i årets revisionssäsong är Ringhals 1 och underhållsarbetena pågår enligt planerna fram till 21 april nästa år då Oskarshamn 2 ska återstartas, som den sista av totalt fjorton reaktorer. Beskedet i veckan om att OKG tvingas förlänga revisionen av Oskarshamn 2 med fem månader (Se länk) innebär att operatören planerar sammanlagt 405 dagars underhåll vid kärnkraftverkets tre reaktorer och har tagit höjd för 65 dagars försening , vilket är mest av alla operatörer.

Oskarshamn 2 tas ut i ett 325 dagar långt underhållstopp mellan 1 juni 2013 och 21 april 2014 då omfattade säkerhetsuppgraderingar ska genomföras. Bland annat ska ett tillfälligt kontrollrum etableras, nya reservdieselmotorer installeras och åtgärder genomföras på en lågtrycksturbin för att kunna köra reaktorn på full effekt igen.

– Den största säkerhetsmoderniseringen som genomförts i världen. Delar av leveransen som skulle ske under våren och vara färdigställda till avställningen har vi fått förseningar på. Även omfattningen av installationsarbetet kommer bli mer omfattande än man trodde tidigare, säger Johan Svenningsson, vd för OKG.

Operatören har dessutom avsatt 56 dagars underhåll för Oskarshamn 1 från 1 april. Eftersom reaktorn inte har leverat el till nätet på grund av tekniska problem sedan i oktober 2011, är det inget som har en påverkan på kärnkraftkapaciteten förrän den tas i produktion igen. Det ska ske 1 juni enligt planerna, men OKG har dock avsatt högsta osäkerhetsmarginal på 31 dagar för revisioner vi både Oskarshamn 1 och 2.

Stort arbete vid Ringhals 3
Ringhals kärnkraftverk har avsett 179 dagar för underhåll och tagit höjd för 20 dagars förseningar. Längst arbeten kommer att ske vid Ringhals 3 som har ett 83 dagar långt underhållstopp inplanerat med start 10 augusti.

Under stoppet kommer bland annat är kylsystemet för avställd reaktor och sprinklersystemet för reaktorinneslutningen byggas ihop för att höja säkerheten och ett saltvattensystem för kylning kommer att repareras. Under Ringhals 1 underhållstopp kommer åtgärder genomföras för att häva en produktionsbegränsning till 750 MW för att reaktorn återigen ska nå sin fulla kapacitet på 878 MW.

Forsmarks Kärnkraft planerar för 66 dagars underhåll och har tagit höjd för 17 dagars förseningar. Störst arbeten kommer att ske vid Forsmark 3, där operatören har avsatt 28 dagar för underhåll, bland annat för att installera inkopplingsmöjligheter för alternativ kylning av reaktorn och byte av två av reaktorinneslutningens yttre skalventiler.

Korta revisioner i Finland
Inga större arbeten är inplanerade vid de fyra finska reaktorerna, vars underhållstopp sträcker sig från 9-20 dagar och främst utgörs av bränslebyten.

Enligt operatören TVO tar ett bränslebyte ungefär nio dagar och återstående tid går åt till grundläggande underhåll, inspektioner och test. Vid Olkiluoto 2 kommer dock en del moderniseringar och reparationer av elutrustning att ske.

Fortum har heller inget stort projket inplanerade vid Lovisa i år, men meddelade nyligen att under 2014 får kärnkraftsverkets två reaktorer två extra kyltorn vardera. Än så länge är dock enbart 53 dagar avsatta för 2014 års revisioner vid anläggningen.Reaktorer Installerad kapacitet (MW) Underhåll startar Underhåll avslutas Antal dagar Osäkerhetsfaktor +/- dagar
Forsmark 1 984 07.07.13 30.07.13 24 4 7
Forsmark 2 1120 11.08.13 24.08.13 14 4 7
Forsmark 3 1170 19.05.13 15.06.13 28 1 3
Oskarshamn 1 473 01.04.13 26.05.13 56 8 31
Oskarshamn 2 638 01.06.13 21.04.14 325 8 31
Oskarshamn 3 1400 04.05.13 27.05.13 24 1 3
Ringhals 1 878 28.04.13 01.06.13 35 4 7
Ringhals 2 866 07.09.13 08.10.13 32 1 3
Ringhals 3 1064 10.08.13 31.10.13 83 1 3
Ringhals 4 939 18.05.13 15.06.13 29 4 7
Olkiluoto 1 880 12.05.13 20.05.13 9 1 3
Olkiluoto 2 880 26.05.13 13.06.13 19 1 3
Lovisa 1 496 18.08.13 04.09.13 18 1 3
Lovisa 2 496 07.09.13 26.09.13 20 1 3

Jesper Stärn

jesper@montel.no
13:42, Thursday, 25 April 2013


Copyright © 2013   Montel - All rights reserved.Norge en miniputt innen havvind

Mengden havvind i verden økte med 6 GW i 2019, og ytterligere 6,6 GW vil komme på plass i 2020. Totalt antar man over 200 GW vil være på plass innen 2030. Norge er knapt nevnt i en global rapport.

Mens man i Norge prater om at man skal ta en lederrolle i flytende havvind, så bygger resten av verden.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2020

Gjennomsnittsprisen for Østlandet i NO1 denne uken har vært 1,3 øre/kWh. De lave kraftprisene ser ut til å vare til utpå høsten.

Les mer

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Les mer

Kraftprisen i juli: 95 prosent lavere enn i 2019

Kraftprisene fortsetter å holde seg svært lave, spesielt i Sør-Norge. Prisen i juli ligger an til å bli hele 95 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?