03.03.2015

400 milliarder grunner til å sikre grønne innkjøp

(Bellona) Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 400 milliarder kroner i året. Regjeringen må tenke grønt når staten skal handle.

Lene Hodge, rådgiver i BellonaRegjeringen legger nå rammene for neste års statsbudsjett. Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for over 400 milliarder kroner, eller 18 prosent av brutto nasjonalprodukt. I Klimaforliket står det at grønnere innkjøp er viktig verktøy i klimakampen, og regjeringen har også sagt at de vil «sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger».

Skal regjeringen sørge for at offentlige anskaffelser virkelig blir grønnere må man gjøre det lett for innkjøpere å stille miljøkrav. Skal innkjøpere stille miljøkrav trenger man tilgang på oppdatert kunnskap og veiledning. Denne veiledningen har avdeling for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ivaretatt, blant annet gjennom anskaffelser.no.

– Besøker man nettstedet i dag, oppdager man at flere deler av miljøveiledningen ikke har blitt oppdatert siden mai i fjor. Dette skyldes at regjeringen fjernet bevilgningene til Difis arbeid i fjorårets statsbudsjett, sier Lene Hodge, rådgiver i Bellona.

Til tross for at aktører fra både næringsliv og miljøbevegelsen krevde at midlene skulle gjenopprettes og økes, er satsingen fortsatt neglisjert av regjeringen. Bellona er bekymret over utviklingen: avdelingen har ikke hatt ressurser til å ivareta satsningen og nå har store deler av nøkkelkompetansen forsvunnet fra Difi.

Et enstemmig Storting har bedt regjeringen videreutvikle Difis arbeid for kompetansespredning om miljø- og klimahensyn og livssykluskostnader, og bekrefte at denne innsatsen er definert som Difis ansvarsområde. Dette er viktig signal, men ikke nok til å sikre nødvendige ressurser for å gjenoppta arbeidet. DiFi annonserte nylig at enda flere miljøkriterier nå må fjernes fra anskaffelser.no, blant annet veiledningen knyttet til transport fordi teknologiutviklingen går så raskt.

De eneste ressursene Difi har fått er 1,3 millioner for å gjennomgå virkemidler for grønne offentlige anskaffelser.

– Det er vel og bra at man vil legge en strategi, men det fjerner ikke det faktum at ressursene på anskaffelser.no minker og behovet for oppdaterte veiledning øker. Det er heller ingen motsetning mellom å fornye arbeidet med miljøhensyn i offentlige anskaffelser og å opprettholder det eneste kompetansehevingstilbudet staten har på feltet, sier Hodge.

LES BELLONAS HØRINGSSVAR HER:

Bellonas krever at Regjeringen setter ned foten for Forenklingsutvalgets forslag om fjerne lovparagrafen som sier at man skal ta miljøhensyn ved offentlige anskaffelser.

– Å gjennomføre dette forslaget, som dessuten er utenfor utvalgets mandat, vil være et stort feilsteg. Regjeringen må gjøre det mulig for offentlige innkjøp å fremme klima- og miljøteknologi, ikke minst i en tid hvor teknologiutviklingen går svært raskt. Da trenger man et lovverk som gir klarsignal for å stille miljøkrav, og et ressurssenter som kan bistå i videre prosess, avslutter Hodge.

Bellona

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?