03.03.2015

400 milliarder grunner til å sikre grønne innkjøp

(Bellona) Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 400 milliarder kroner i året. Regjeringen må tenke grønt når staten skal handle.

Lene Hodge, rådgiver i BellonaRegjeringen legger nå rammene for neste års statsbudsjett. Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for over 400 milliarder kroner, eller 18 prosent av brutto nasjonalprodukt. I Klimaforliket står det at grønnere innkjøp er viktig verktøy i klimakampen, og regjeringen har også sagt at de vil «sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger».

Skal regjeringen sørge for at offentlige anskaffelser virkelig blir grønnere må man gjøre det lett for innkjøpere å stille miljøkrav. Skal innkjøpere stille miljøkrav trenger man tilgang på oppdatert kunnskap og veiledning. Denne veiledningen har avdeling for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ivaretatt, blant annet gjennom anskaffelser.no.

– Besøker man nettstedet i dag, oppdager man at flere deler av miljøveiledningen ikke har blitt oppdatert siden mai i fjor. Dette skyldes at regjeringen fjernet bevilgningene til Difis arbeid i fjorårets statsbudsjett, sier Lene Hodge, rådgiver i Bellona.

Til tross for at aktører fra både næringsliv og miljøbevegelsen krevde at midlene skulle gjenopprettes og økes, er satsingen fortsatt neglisjert av regjeringen. Bellona er bekymret over utviklingen: avdelingen har ikke hatt ressurser til å ivareta satsningen og nå har store deler av nøkkelkompetansen forsvunnet fra Difi.

Et enstemmig Storting har bedt regjeringen videreutvikle Difis arbeid for kompetansespredning om miljø- og klimahensyn og livssykluskostnader, og bekrefte at denne innsatsen er definert som Difis ansvarsområde. Dette er viktig signal, men ikke nok til å sikre nødvendige ressurser for å gjenoppta arbeidet. DiFi annonserte nylig at enda flere miljøkriterier nå må fjernes fra anskaffelser.no, blant annet veiledningen knyttet til transport fordi teknologiutviklingen går så raskt.

De eneste ressursene Difi har fått er 1,3 millioner for å gjennomgå virkemidler for grønne offentlige anskaffelser.

– Det er vel og bra at man vil legge en strategi, men det fjerner ikke det faktum at ressursene på anskaffelser.no minker og behovet for oppdaterte veiledning øker. Det er heller ingen motsetning mellom å fornye arbeidet med miljøhensyn i offentlige anskaffelser og å opprettholder det eneste kompetansehevingstilbudet staten har på feltet, sier Hodge.

LES BELLONAS HØRINGSSVAR HER:

Bellonas krever at Regjeringen setter ned foten for Forenklingsutvalgets forslag om fjerne lovparagrafen som sier at man skal ta miljøhensyn ved offentlige anskaffelser.

– Å gjennomføre dette forslaget, som dessuten er utenfor utvalgets mandat, vil være et stort feilsteg. Regjeringen må gjøre det mulig for offentlige innkjøp å fremme klima- og miljøteknologi, ikke minst i en tid hvor teknologiutviklingen går svært raskt. Da trenger man et lovverk som gir klarsignal for å stille miljøkrav, og et ressurssenter som kan bistå i videre prosess, avslutter Hodge.

Bellona

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?