29.11.2013

2013 - breane fortset å smelte tilbake

[caption id="attachment_929" align="alignright" width="471"]Engabreen_14aug2013_HallgeirElvehøy (Custom) Engabreen 14 aug2013. Foto: HallgeirElvehøy[/caption]

Kilde NVE:

Tilbakesmeltinga til brefrontane held fram også i år. Målingar viser at av 33 brear i Noreg har 26 brear trekt seg tilbake, fire brear er uendra, medan målingar ved tre brear viste framgang.

Den største tilbakegangen hadde Austre Okstindbreen i Hemnes med 40 meter, Rundvassbreen i Sørfold med 37 meter, og Stigaholtbreen i Luster med 36 meter.

Tilbakegangen i 2013 er noko mindre enn i perioden 2003 til 2012. Gjennomsnittleg tilbakegang for 26 brear i løpet av dei siste 10 åra er 192 meter. Men variasjonen er stor - dei bratte brearmane på vestsida av Jostedalsbreen har trekt seg tilbake 400-800 meter i perioden, medan breane i Jotunheimen berre har trekt seg tilbake 60 til 100 meter.

Dei bratte breane har gått tilbake meir enn dei gjekk fram på 1970- og 1990-talet, medan dei fleste breane i Jotunheimen har trekt seg tilbake i over 100 år. Dei fleste breane i Noreg er no mindre enn dei har vore på fleire hundre år. Berre Nigardsbreen på austsida av Jostedalsbreen er framleis større enn på 1980-talet.

Sør-Noreg er 24 brear målt i 2013. Rundt Jostedalsbreen har fem av ni målte brear trekt seg tilbake, medan tre brear viste framgang. Sju brear har i gjennomsnitt trekt seg tilbake 222 meter dei siste 10 åra. Bøyabreen og Store Supphellebreen i Fjærland har hatt tilvekst til den nedre bretunga som følgje av rasaktivitet. Briksdalsbreen viste litt framgang etter at den nedre bretunga vart avsnørt i 2011.

Jotunheimen har sju brear i snitt trekt seg tilbake 9 meter i år. Dei siste 10 åra har breane i snitt vorte 80 meter kortare. Ved Folgefonna har Buerbreen i Odda smelta tilbake 9 meter i 2013, og 294 meter sidan 1998. Bondhusbrea i Kvinherad har smelta tilbake 25 meter og 355 meter sidan 1996. VedHardangerjøkulen har Rembesdalskåka i Eidfjord smelta tilbake 5 meter og 354 meter sidan det siste breframstøytet stoppa i 1997. Midtdalsbreen ved Finse i Ulvik har smelta tilbake 10 meter og til saman 165 meter sidan 2001.

Nord-Noreg er alle dei åtte målte breane i tilbakegang. Desse breane har i snitt trekt seg tilbake 83 meter i løpet av dei siste fem åra. Austre Okstindbreen i Hemnes har trekt seg tilbake 40 meter i år og 115 meter sidan 2006.

Engabreen, ein utløpar frå Svartisen, har trekt seg tilbake 20 meter i år og 318 meter sidan 1999 då det siste breframstøytet stoppa opp. Storsteinsfjellbreen i Skjomen har trekt seg tilbake 10 meter i år. Tilbakegangen sidan 2006 er 174 meter og om lag 290 meter sidan 1993.

Ein austleg utløpar av Langfjordjøkelen i Loppa i Vest-Finnmark smelta tilbake 10 meter. Breen har trekt seg tilbake 427 meter sidan 1998.

Kontakt:
Senioringeniør Hallgeir Elvehøy 924 46 189
Seksjonssjef Rune Engeset 990 38 868

Engabreen, ein nordleg utløpar frå Svartisen, har trekt seg tilbake 320 meter mellom 1998 og 2013.

[caption id="attachment_928" align="alignright" width="471"]Engabreen 29mai1998_HallgeirElvehøy (Custom) Engabreen 29. mai 1998. Foto: HallgeirElvehøy[/caption]

 

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Les mer

Kraftprisen i juli: 95 prosent lavere enn i 2019

Kraftprisene fortsetter å holde seg svært lave, spesielt i Sør-Norge. Prisen i juli ligger an til å bli hele 95 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les mer

Gudbrandsdal Energi får ny eier

Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS sine eiere har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap. Selgerne er Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) og Eidsiva Energi AS (EE) gjennom sitt felles selskap: Innlandskraft AS.

Les mer

Det norske kraftforbruket er ikke korona-påvirket

Ifølge tall fra NVE er ikke det norske kraftforbruket i andre kvartal påvirket av korona-pandemien. Forbruket økt med 2 prosent fra samme periode i fjor.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?