29.11.2013

2013 - breane fortset å smelte tilbake

[caption id="attachment_929" align="alignright" width="471"]Engabreen_14aug2013_HallgeirElvehøy (Custom) Engabreen 14 aug2013. Foto: HallgeirElvehøy[/caption]

Kilde NVE:

Tilbakesmeltinga til brefrontane held fram også i år. Målingar viser at av 33 brear i Noreg har 26 brear trekt seg tilbake, fire brear er uendra, medan målingar ved tre brear viste framgang.

Den største tilbakegangen hadde Austre Okstindbreen i Hemnes med 40 meter, Rundvassbreen i Sørfold med 37 meter, og Stigaholtbreen i Luster med 36 meter.

Tilbakegangen i 2013 er noko mindre enn i perioden 2003 til 2012. Gjennomsnittleg tilbakegang for 26 brear i løpet av dei siste 10 åra er 192 meter. Men variasjonen er stor - dei bratte brearmane på vestsida av Jostedalsbreen har trekt seg tilbake 400-800 meter i perioden, medan breane i Jotunheimen berre har trekt seg tilbake 60 til 100 meter.

Dei bratte breane har gått tilbake meir enn dei gjekk fram på 1970- og 1990-talet, medan dei fleste breane i Jotunheimen har trekt seg tilbake i over 100 år. Dei fleste breane i Noreg er no mindre enn dei har vore på fleire hundre år. Berre Nigardsbreen på austsida av Jostedalsbreen er framleis større enn på 1980-talet.

Sør-Noreg er 24 brear målt i 2013. Rundt Jostedalsbreen har fem av ni målte brear trekt seg tilbake, medan tre brear viste framgang. Sju brear har i gjennomsnitt trekt seg tilbake 222 meter dei siste 10 åra. Bøyabreen og Store Supphellebreen i Fjærland har hatt tilvekst til den nedre bretunga som følgje av rasaktivitet. Briksdalsbreen viste litt framgang etter at den nedre bretunga vart avsnørt i 2011.

Jotunheimen har sju brear i snitt trekt seg tilbake 9 meter i år. Dei siste 10 åra har breane i snitt vorte 80 meter kortare. Ved Folgefonna har Buerbreen i Odda smelta tilbake 9 meter i 2013, og 294 meter sidan 1998. Bondhusbrea i Kvinherad har smelta tilbake 25 meter og 355 meter sidan 1996. VedHardangerjøkulen har Rembesdalskåka i Eidfjord smelta tilbake 5 meter og 354 meter sidan det siste breframstøytet stoppa i 1997. Midtdalsbreen ved Finse i Ulvik har smelta tilbake 10 meter og til saman 165 meter sidan 2001.

Nord-Noreg er alle dei åtte målte breane i tilbakegang. Desse breane har i snitt trekt seg tilbake 83 meter i løpet av dei siste fem åra. Austre Okstindbreen i Hemnes har trekt seg tilbake 40 meter i år og 115 meter sidan 2006.

Engabreen, ein utløpar frå Svartisen, har trekt seg tilbake 20 meter i år og 318 meter sidan 1999 då det siste breframstøytet stoppa opp. Storsteinsfjellbreen i Skjomen har trekt seg tilbake 10 meter i år. Tilbakegangen sidan 2006 er 174 meter og om lag 290 meter sidan 1993.

Ein austleg utløpar av Langfjordjøkelen i Loppa i Vest-Finnmark smelta tilbake 10 meter. Breen har trekt seg tilbake 427 meter sidan 1998.

Kontakt:
Senioringeniør Hallgeir Elvehøy 924 46 189
Seksjonssjef Rune Engeset 990 38 868

Engabreen, ein nordleg utløpar frå Svartisen, har trekt seg tilbake 320 meter mellom 1998 og 2013.

[caption id="attachment_928" align="alignright" width="471"]Engabreen 29mai1998_HallgeirElvehøy (Custom) Engabreen 29. mai 1998. Foto: HallgeirElvehøy[/caption]

 

Markedskommentar uke 44 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 19 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli under 12,2 øre/kWh. Spotprisen for Østlandsområdet har dermed redusert seg markant den siste uken. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 15 øre/kWh.   

Les mer

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?