Hjem > Siste nytt > 2012 blev ett förlorat år för många elfonder

2012 blev ett förlorat år för många elfonder

Publisert 28.01.2013, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) 2012 blev ett mörkt år för huvuddelen av kraftfonderna i Montels sammanställning De flesta fonderna hamnade på minus, medan två av fonderna lyckades nå positiv avkastning.Värst är läget för Norwatt, vars tre fonder Energy Invest, Nordic Power Focused och Balanced Strategy Fund, fortsatte att falla i decmeber. I och med minussiffrorna i december har fonderna backat 16,79, 14,75 respektive 13,77 procent för helåret.Norwatt skriver i sina resultatrapporter för december att man misslyckades med att följa prisförändringarna när vädret slog om.”Då vädret slog om mot slutet av månaden blev vinsten som fonden hade tjänat ihop bytt mot ett tapp”, skriver Norwatt i resultatrapporten för Nordic Power Balanced.Danska fonden Nordic Power Trading backade 14,4 procent i december vilket gav ett minus på 14 procent för helåret 2012.

Högsta avkastningen
Markedskraft Capital Management hade den högsta avkastningen i december med 0,72 procent och hamnade därmed på plus 5,52 procent för helåret.

Jon Ove Heen, senior trader på Markedskrafts Aktiv Forvaltning, pekar på att 2012 innehöll flera klara trender, vilket är vad fondförvaltarna i regel letar efter när de söker positioner. Men inom trenderna förekom stora svängningar som ställde till det.

– Även om man är säker på vilken riktningen priserna är på väg mot så kan kortsiktiga prisrörelser i en annan riktning utlösa stopp loss som tvingar fram försäljningar. När det sedan vänder tillbaka har man tappat sin position, säger han.

Han nämner också att under våren väntade många på att priserna i marknaden skulle kollapsa.

–  Men den stora knäcken kom aldrig riktigt vilket gjorde det svårt för många. Först i juli kom raset och sedan slog det snabbt om till uppgång igen i augusti. Det överraskade många.

Svårare att nå resultat
Han upplever att det blivit tuffare för många fonder att nå positivt resultat jämfört med för fem sex år sedan.

– Den höga volatiliteten har gjort det svårare.

Han pekar på att handeln blivit tunnare vilket gör det lite lättare att flytta marknaden och leder till att volatiliteten ökar.

– Om en aktör agerar så följer alla efter.

Det är också fler faktorer än kol och hydrologin som styr marknaden som aktörerna måste hålla koll på, enligt Jon Ove Heen.

– För några år sedan var det olja och gas och nu har vi en situation där sol och vind i Tyskland och den politiskt styrda CO2-marknaden spelar en stor roll, och alla vet att politik inte är någon förutsägbar faktor.

En annan orsak på är att hela marknaden i allt större utsträckning har tillgång till samma information när det gäller väderdata och fundamentala analyser.

– Det skapar en likriktning.

Ändå nöjd
Markedkraft Aktiv Forvaltning var en av två aktörer i Montels fond-sammanställning som lyckades nå en positiv avkastning under 2012 [Marketskraft Captital Management är egentligen ingen fond utan ett så kallat förvaltningskonto].

– I absoluta tal är vi inte alls där vi ska vara men tittar man hur många konkurrenter lyckats så får man ändå vara nöjd, säger Jon Ove Heen och fortsätter:

– Vår fundamentalt baserade strategi, med stor uthållighet har gjort att vi lyckats relativt bra. För eller senare slår det fundamentala igenom i priserna och det gäller att ha tålamod.

Tajmingen är avgörande, enligt Jan Ove Heen som erkänner att det varit nära att plussiffror kunde ha blivit stora tapp.

– Det var några gånger under året som vi kunde ha hamnat fel. Det är små marginaler.

Han är förväntansfull inför hur elmarknaden ska utveckla sig under 2013.

– Vi försöker behålla samma strategi och hoppas att vi fortsätter att ha tajmingen med oss. Det är ett intressant läge med en hydrologisk situation som har vänt till ett underskott. Ett hydrologiskt underskott gör det mer sannolikt för att det kan uppstå både upp- och nedsidor för priserna. Det skapar nya möjligheter.


Fond Dec Nov Jan-Dec
Markedskraft Capital Management 0.72 0.63 5.52
Nef Nordic Power -0.17 n/a n/a
Coeli Power Surge Fund -0.35 -0.03 -8.56
Sector EuroPower -0.90 0.00 11.80*
Norwatt Power Balanced -1.55 -1.17 -13.77
Norwatt Power Focused -1.59 2.36 -14.75
Norwatt Energy Invest -1.92 0.01 -16.97
Shepherd Energy Fund -4.06 -1.94 -4.77
Nordic Power Trading -14.40 9.40 -14.00
Interkraft Energy Fund n/a n/a n/a

*) I sammanställningen för november uppgavs fel avkastning för Sector EuroPower jan-nov. I tabellen stod 9.40% men den korrekta avkastningen var 12.70%.

Anton Tigerstedt

anton@montel.no
10:40, Monday, 28 January 2013


Related news:
Related Companies
Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?