24.03.2015

2000 norske anlegg truet av oversvømmelse

Klimaforandringen gjør at havet stiger. I kombinasjon med stormflo gjør at 2000 anlegg i den norske strømforsyningen står utsatt til. Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad

(Europower) Klimaforandringer med økning av havnivået som konsekvens, gjør at 2000 anlegg i den norske strømforsyningen står utsatt til.

Det viser en undersøkelse som NVE har gjennomført. På bakgrunn av informasjon fra 166 kraftselskaper, estimater om havstigningen sammenstilt med beregninger om den norske landhevingen, er en foreløpig konklusjon at det vil kunne oppstå problemer med nesten 2000 energianlegg på grunn av høyere havnivå.

Dette er 1962 nettstasjoner, sju transformatorstasjoner i regionalnettet, og fem småkraftverk, de aller fleste i Midt- og Nord-Norge.

Allerede problemer

Beregning av landhevingen etter istiden er en sentral faktor i undersøkelsen. Det varierer mellom landsdelene hvor stor den er, med 1 cm i året på det meste. Den er imidlertid avtagende, mens havstigningen øker.

NVE har ikke avdekket noe akutt farer, men konkluderer med at problemene vil bli større og større.

– Ut over allerede kjente problemer med stormflo, vil havnivåstigning ikke nødvendigvis være et stort problem i nær fremtid, men problemene vil sannsynligvis øke utover i århundret. Generelle utfordringer for elektriske anlegg vil være relatert til fukt- og saltproblematikk samt erosjon/utvasking. For utsatte anlegg kan dette medføre økte problemer med råte og korrosjon og økt fare for elektrisk overslag, heter det i rapporten.

66 prosent av kraftselskapene har anlegg plassert mellom 0 og 10 meter over havnivå. 7 prosent av disse opplever allerede problemer ved stormflo, mens 44 prosent ser at noen anlegg vil få problemer om havet stiger.

Regionale forskjeller

Av de som vurderer tiltak, er det 16 prosent av selskapene som flytte anlegget, like mange vil heve anleggene, mens 63 prosent svarer at de tar hensyn til havnivåstigning når de bygger nye anlegg.

Rapporten viser at det er store regionale forskjeller i havnivåstigning, faren for stormflo, og hvordan landheving delvis kompenserer for klimautviklingen.

– Endringer i klimaet vil kunne ha stor betydning for forsyningssikkerheten, og mer kunnskap og økt bevissthet om potensielle farer er viktig for å opprettholde og styrke beredskapen i norsk energibransje, sier Ingunn Åsgard Bendiksen, direktør for tilsyn og beredskap i NVE.

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?