24.03.2015

2000 norske anlegg truet av oversvømmelse

Klimaforandringen gjør at havet stiger. I kombinasjon med stormflo gjør at 2000 anlegg i den norske strømforsyningen står utsatt til. Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad

(Europower) Klimaforandringer med økning av havnivået som konsekvens, gjør at 2000 anlegg i den norske strømforsyningen står utsatt til.

Det viser en undersøkelse som NVE har gjennomført. På bakgrunn av informasjon fra 166 kraftselskaper, estimater om havstigningen sammenstilt med beregninger om den norske landhevingen, er en foreløpig konklusjon at det vil kunne oppstå problemer med nesten 2000 energianlegg på grunn av høyere havnivå.

Dette er 1962 nettstasjoner, sju transformatorstasjoner i regionalnettet, og fem småkraftverk, de aller fleste i Midt- og Nord-Norge.

Allerede problemer

Beregning av landhevingen etter istiden er en sentral faktor i undersøkelsen. Det varierer mellom landsdelene hvor stor den er, med 1 cm i året på det meste. Den er imidlertid avtagende, mens havstigningen øker.

NVE har ikke avdekket noe akutt farer, men konkluderer med at problemene vil bli større og større.

– Ut over allerede kjente problemer med stormflo, vil havnivåstigning ikke nødvendigvis være et stort problem i nær fremtid, men problemene vil sannsynligvis øke utover i århundret. Generelle utfordringer for elektriske anlegg vil være relatert til fukt- og saltproblematikk samt erosjon/utvasking. For utsatte anlegg kan dette medføre økte problemer med råte og korrosjon og økt fare for elektrisk overslag, heter det i rapporten.

66 prosent av kraftselskapene har anlegg plassert mellom 0 og 10 meter over havnivå. 7 prosent av disse opplever allerede problemer ved stormflo, mens 44 prosent ser at noen anlegg vil få problemer om havet stiger.

Regionale forskjeller

Av de som vurderer tiltak, er det 16 prosent av selskapene som flytte anlegget, like mange vil heve anleggene, mens 63 prosent svarer at de tar hensyn til havnivåstigning når de bygger nye anlegg.

Rapporten viser at det er store regionale forskjeller i havnivåstigning, faren for stormflo, og hvordan landheving delvis kompenserer for klimautviklingen.

– Endringer i klimaet vil kunne ha stor betydning for forsyningssikkerheten, og mer kunnskap og økt bevissthet om potensielle farer er viktig for å opprettholde og styrke beredskapen i norsk energibransje, sier Ingunn Åsgard Bendiksen, direktør for tilsyn og beredskap i NVE.

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?