24.03.2015

2000 norske anlegg truet av oversvømmelse

Klimaforandringen gjør at havet stiger. I kombinasjon med stormflo gjør at 2000 anlegg i den norske strømforsyningen står utsatt til. Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad

(Europower) Klimaforandringer med økning av havnivået som konsekvens, gjør at 2000 anlegg i den norske strømforsyningen står utsatt til.

Det viser en undersøkelse som NVE har gjennomført. På bakgrunn av informasjon fra 166 kraftselskaper, estimater om havstigningen sammenstilt med beregninger om den norske landhevingen, er en foreløpig konklusjon at det vil kunne oppstå problemer med nesten 2000 energianlegg på grunn av høyere havnivå.

Dette er 1962 nettstasjoner, sju transformatorstasjoner i regionalnettet, og fem småkraftverk, de aller fleste i Midt- og Nord-Norge.

Allerede problemer

Beregning av landhevingen etter istiden er en sentral faktor i undersøkelsen. Det varierer mellom landsdelene hvor stor den er, med 1 cm i året på det meste. Den er imidlertid avtagende, mens havstigningen øker.

NVE har ikke avdekket noe akutt farer, men konkluderer med at problemene vil bli større og større.

– Ut over allerede kjente problemer med stormflo, vil havnivåstigning ikke nødvendigvis være et stort problem i nær fremtid, men problemene vil sannsynligvis øke utover i århundret. Generelle utfordringer for elektriske anlegg vil være relatert til fukt- og saltproblematikk samt erosjon/utvasking. For utsatte anlegg kan dette medføre økte problemer med råte og korrosjon og økt fare for elektrisk overslag, heter det i rapporten.

66 prosent av kraftselskapene har anlegg plassert mellom 0 og 10 meter over havnivå. 7 prosent av disse opplever allerede problemer ved stormflo, mens 44 prosent ser at noen anlegg vil få problemer om havet stiger.

Regionale forskjeller

Av de som vurderer tiltak, er det 16 prosent av selskapene som flytte anlegget, like mange vil heve anleggene, mens 63 prosent svarer at de tar hensyn til havnivåstigning når de bygger nye anlegg.

Rapporten viser at det er store regionale forskjeller i havnivåstigning, faren for stormflo, og hvordan landheving delvis kompenserer for klimautviklingen.

– Endringer i klimaet vil kunne ha stor betydning for forsyningssikkerheten, og mer kunnskap og økt bevissthet om potensielle farer er viktig for å opprettholde og styrke beredskapen i norsk energibransje, sier Ingunn Åsgard Bendiksen, direktør for tilsyn og beredskap i NVE.

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?