Hjem > Siste nytt > 10 % nybygg er lavenergi- eller passivhus

10 % nybygg er lavenergi- eller passivhus

Thomas Gundersen
Publisert 19.05.2015, sist oppdatert 05.09.2017

Også Obos har kastet seg inn i passivhusbølgen. Enovas satsing på området viser nå og bære fruker. Illustrasjon: Linda Blom

(Europower) Fra juni 2010 til november 2013 hadde Enova en egen passivhussatsing. Nå viser evalueringen at satsingen på rundt en milliard kroner har virket og rundt 10 prosent av alt nybyggareal vil være på lavenergi- eller passivhusnivå i år.

NTNU Samfunnsforskning har evaluert Enovas passivhussatsing. Konklusjonen er at målet om markedsendring er oppnådd.

– Evalueringen viser at satsingen har bidratt til den ønskede markedsendringen. Blant aktørene som vi betegner som spydspissaktørene, ser vi både økt kompetanse, nye samarbeidsmodeller og sterk vilje til å satse videre på passivhusløsninger. De har gitt tydelige tilbakemeldinger på at programmets strategier har lyktes. Så er det et litt mer åpent spørsmål om resten av markedet nå kommer etter, sier prosjektleder Jens Røyrvik i NTNU Samfunnsforskning.

Målet nådd

Fra juni 2010 til november 2013 hadde Enova en egen passivhussatsing. Hovedmålet med satsingen var å oppnå et betydelig redusert energibehov i bygningsmassen, i mange tilfeller en halvering av energibehovet. Dette skulle skje gjennom en helhetlig satsing og et eget støtteprogram for passivhus og lavenergibygg, som ble kombinert med virkemidler som skulle heve kompetansen i næringen.

– Programmet har nådd målene både når det gjelder energiregnskap og markedsendring, og kan slik enkelt regnes som en suksess. 2015 er det året hvor flest av de støttede prosjektene skal realiseres, og det ser ut til at om lag 10 prosent av alt nybyggareal vil være på lavenergi- eller passivhusnivå, boliger inkludert. Hele 5–8 prosent av alt areal vil da være passivhus, sier Røyrvik.

Bevilget 1 milliard

I de drøye tre årene passivhusprogrammet eksisterte, bevilget Enova nesten 1 milliard kroner til totalt 567 prosjekter, med et samlet areal på 300 millioner kvadratmeter. Energiregnskapet viser at disse byggene til sammen bruker 302 millioner kWh mindre enn de ville ha brukt om de ble bygd etter de gjeldende tekniske forskriftene.

Fortsatt mulig

Passivhussatsingen har også bidratt til en stor kompetanseheving i bransjen, og bedre samarbeid og kvalitet i byggeprosjekter.

– Selv om passivhusprogrammet er avsluttet for nybygg, har passivhusløsninger etablert seg nærmest som en allmenn målestokk, og ser ut til å bli et forskriftskrav når nye forskrifter kommer i løpet av 2015, sier Røyrvik.

Samfunnsforskeren understreker at dette ikke er noe Enova har gjort alene.

– Målene har blitt nådd som resultat av samspillet mellom mange ulike aktører. Enova har klart å spille på lag med disse og aktivt dra veksler på eksisterende bevegelser i markedet.

Passivhusprogrammet ble avsluttet for nybygg i slutten av 2013, men det er fortsatt mulig å få støtte til oppgradering til passivhus og lavenergistandard for eksisterende bygninger.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?