Welcome Spot - for new customers!

Price: 00,00 øre/kWh | Fixed Price: 0 kr/mnd

Dette er en spotprisavtale KUN for nye kunder med et påslag på -3 øre/kWh. El-sertifikater er inkludert. På dette produktet kjøper vi inn kraften direkte fra den nordiske el-børsen Nord Pool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut i fra timesverdiene, og da benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning dersom du ikke har et timesmålt anlegg. “Velkomstspot” faktureres månedlig, etterskuddsvis. 

Avtalen har krav om AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på henholdsvis kr 49,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss. 

Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring av avslag/påslag.

This agreement assumes:
AvtaleGiro & eFaktura

Dette produktet er kun mulig å bestille for NYE kunder og må anses som et velkomsttilbud. Bestillinger gjort som endring av eksisterende avtale vil bli avvist.

Order
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?