bike

Tour de Spot

Price: 00,00 øre/kWh | Fixed Price: 0 kr/mnd

Tour de Spot er en spotprisavtale med et påslag på -4 øre/kWh. El-sertifikater er inkludert. På dette produktet kjøper vi inn kraften direkte fra den nordiske el-børsen Nord Pool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut i fra timesverdiene, og da benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning dersom du ikke har et timesmålt anlegg. “Tour de Spot” faktureres månedlig, etterskuddsvis. 

Avtalen har krav om AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på henholdsvis kr 49,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss. 

Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring av avslag/påslag.

This agreement assumes:
AvtaleGiro & eFaktura
Order
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?