Market Price Business
Markedskraft Næring er vår standard spotprisavtale og har et påslag på 8,9 øre/kWh inkl. mva. Det er ingen fastbeløp på denne avtalen. Avtalen faktureres månedlig og forutsetter at kunden tegner eFaktura eller e-postfaktura. Det er ingen bindingstid på denne avtalen.
This agreement assumes:
eFaktura
Price: 00,00 øre/kWh
Fixed Price: 00.00 kr/mnd
Se timepriser
Fixed price 1 year business
Med fastpris 1 år næring binder du deg i 1 år til en fast pris per kWh. Dette vil si at du betaler samme prisen gjennom hele året. Etter endt fastprisperiode endres prisen til Variabel Kraftpris. Kunden står fritt til å velge en annen avtale etter endt fastprisperiode. Avtalen faktureres månedlig og forutsetter at kunden tegner eFaktura eller e-postfaktura. Avtalen har bindingstid innenfor perioden man har tegnet avtalen for. Dette gjelder ikke ved flytting.
This agreement assumes:
eFaktura
Price: 00,00 øre/kWh
Fixed Price: 00.00 kr/mnd
Variable Power Price
Variabel Kraftpris for næring er vår standard variable kraftavtale. Prisendringer varsles med 14 dager før prisen endres. Avtalen har krav om eFaktura eller e-postfaktura. Ingen bindingstid.
This agreement assumes:
eFaktura
Price: 00,00 øre/kWh
Fixed Price: 00.00 kr/mnd
Fixed price winter
Fastpris vinter for næring er en fastprisavtale som gjelder fra 1.10 frem til 1.4. Dersom du bestiller fastpris vinter etter 1.10 får du prisen fra bestillingsdatoen og frem til 1.4. Etter endt fastprisperiode endres prisen til variabel kraftpris. Kunden står fritt til å velge en annen avtale etter endt fastprisperiode. Avtalen faktureres månedlig og forutsetter at kunden tegner eFaktura/e-postfaktura. Avtalen har bindingstid innenfor perioden man har tegnet avtalen for. Dette gjelder ikke ved flytting.
This agreement assumes:
eFaktura
Price: 00,00 øre/kWh
Fixed Price: 00.00 kr/mnd
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?