Hjem > ELIQ - manual for oppsett

ELIQ - manual for oppsett

Er du usikker på hvordan du fullfører installasjonen av ELIQ-produktene? Her får du en kort beskrivelse av hvordan du installerer Energy Online og kobler dette opp mot din smarttelefon eller nettbrett.

1

Installer ELIQ strømmålesensor

Steg 1: Finne pulsdiode og puls-tall.

Det finnes ofte flere pulsdioder på strømmåleren, og nå skal du lokalisere den dioden/lampen som blinker i takt med forbruket. Under denne dioden står det i de fleste tilfeller et pulstall (xxxx imp/kWh). Noter dette pulstallet.

Steg 2: Monter senderen.

Begynner senderens ID-nummer med 1- eller 100, velg a) nedenfor. Begynner ID-nummeret med 600 (ekstern antenne) velg b):

a) Sett inn batteriet i senderen og kontroller at den grønne dioden under senderen lyser. Denne dioden blinker under de første minuttene, i takt med at den tar i mot lyspulser. På fram- og baksiden på senderen står det også ID-nummer som du bør notere.

b) Sett inn batteriene i senderen og kontroller at den grønne dioden ved batteriholderen lyser. Denne dioden blinker under de første minuttene, i takt med at den tar imot lyspulser. Under lokket til batteriholderen står det et ID-nummer som du bør notere.

Når dette er gjort kan du forsøke å feste senderens "lese-øye" på pulsdioden som du lokaliserte i det tidligere steget. Det er viktig at du er nøye i dette steget, og passer på at senderens øye sitter nøyaktig over pulsdioden.

Vi kan nå registrere senderen til Energy Online og Energy Display. I hvilken rekkefølge en registrerer disse spiller ingen rolle. Under tar vi først for oss Energy Online og til slutt Energy Display.

Fullfør installasjonen av ELIQ Energihubb og registrer konto

Steg 1: Koble inn "hubben".

På undersiden av energihubben står hubbens ID-nummer. Noter deg dette. Koble til energihubben ved å først sette inn internett-kabelen og senere strømkabelen. Se til at både "power"-lampen og "sky"-lampen lyser.

Steg 2: Logg inn på my.eliq.se.

Åpne webleseren og gå til hjemmesiden my.eliq.se. Logg inn med innloggingsdetaljene du har fått av Gudbrandsdal Energi, ikke opprett ny konto! Når du har logget inn kommer du til å se denne skjermen:

2

Klikk på "inställningar"-lenken, som du finner under teksten "Installera eliq-hubb med eliq", eller klikk "Inställningar" oppe i høyre hjørne og siden "mina platser".

Steg 3: Legg til senderen.

Klikk på "legg til ELIQ Transmitter". I ruten som kommer opp skal du skrive inn den informasjonen som du noterte tidligere under installasjonen: pulstall (står på strømmåleren), senderens ID og hubbens ID (står under hubben):

3

Klikk deretter på "Spara", så kobles hubben og senderen til kontoen. Fungerer det ikke første gangen, test igjen. Internett-tilkoblingen din kan påvirke installasjonen. Dersom det fortsatt ikke fungerer, dobbeltsjekk hubbens og senderens ID, at batteriet sitter riktig i senderen og at avstanden mellom sender og hubb ikke er for lang.

Koble på ELIQ Energidisplay.

Skap kontakt mellom sender og display.

Har du en sender med ID-nummer som starter med 1- eller 100, følg a). Begynner ID-nummeret med 600 (ekstern antenne), følg b). Det er viktig at du følger riktig steg.

a) Plugg inn strømkabelen til displayet. På skjermen kommer det nå opp en meny der du stiller inn dato og tid. I neste steg skriver du inn senderens ID-nummer (siste fem siffer) og pulstallet på strømmåleren. Displayet kommer nå til å søke opp senderen og viser en verdi når den får kontakt.

b) For å kunne koble senderen til displayet, må displayet oppdateres. Det første steget blir derfor å gjøre dette. Du finner oppdaterings-veiledning på ELIQs hjemmeside (svensk).

Når dette er ferdig kan du plugge i strømkabelen. På skjermen kommer det opp en meny der du stiller inn dato og tid. Deretter skriver du inn senderens ID-nummer (siste seks siffer), og pulstallet på strømmåleren. Displayet kommer nå til å søke opp senderen og viser en verdi når den får kontakt.

Dersom du ikke får kontakt, dobbeltsjekk at du har tastet inn riktig ID-nummer, at batteriet sitter riktig i senderen og at avstanden mellom sender og display ikke er for lang.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?